หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

16 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

06 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

31 พฤษภาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

31 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

25 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565
1 2 3 4 5