กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

27 กันยายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

19 กรกฎาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

06 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

31 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

25 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

10 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

09 กันยายน 2564
1 2