กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

17 ตุลาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 กรกฎาคม 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

06 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565
1 2