กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 กรกฎาคม 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

06 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

07 กุมภาพันธ์ 2565
1 2