ถวายเงินกฐินบำรุงและบูรณะพระอาราม วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอาราหลวง)

ถวายเงินกฐินบำรุงและบูรณะพระอาราม วัดชุมพรรังสรรค์ (พระ […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

05 มกราคม 2566

การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก […]

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

04 มกราคม 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

17 ตุลาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

01 กรกฎาคม 2565
1 2