กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

05 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

26 มกราคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

26 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

22 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

01 ตุลาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

03 กันยายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 กรกฎาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

15 กรกฎาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

25 มิถุนายน 2564
1 2 3