กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

05 มกราคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

19 ตุลาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

30 สิงหาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

27 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 กรกฎาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

01 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

11 พฤษภาคม 2565

anawat.n

07 เมษายน 2565
1 2 3