กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

02 กรกฎาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

01 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

11 พฤษภาคม 2565

anawat.n

07 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 มีนาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

06 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

05 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

26 มกราคม 2565
1 2 3