กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 มีนาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

28 มกราคม 2564
1 5 6 7