กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 กรกฎาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

31 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

06 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

27 เมษายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

11 เมษายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 มีนาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 มีนาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

01 มีนาคม 2565
1 2 6