กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 กันยายน 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

31 สิงหาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 สิงหาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 สิงหาคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

03 เมษายน 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

30 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

11 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 ธันวาคม 2565
1 2 9