กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มกราคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

15 มกราคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

06 กันยายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 ธันวาคม 2562
1 6 7