กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 พฤษภาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

30 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

12 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

04 เมษายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

27 มีนาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

21 มีนาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

15 มีนาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

14 มีนาคม 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 กุมภาพันธ์ 2566
1 6 7 8 14