กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

18 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 กรกฎาคม 2565

Anchaliporn

04 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กรกฎาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 8