กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

01 เมษายน 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

01 เมษายน 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

01 เมษายน 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

27 มีนาคม 2567

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 มีนาคม 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มีนาคม 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มีนาคม 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

13 มีนาคม 2567

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

12 มีนาคม 2567
1 2 16