กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 กรกฎาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 กรกฎาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

07 กรกฎาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 กรกฎาคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มิถุนายน 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มิถุนายน 2564
1 45 46 47 51