กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

19 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

18 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

12 กรกฎาคม 2565

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 กรกฎาคม 2565
1 2 3 33