กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

05 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 มกราคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 มกราคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 มกราคม 2565

กลุ่มนโยบายและแผน -

10 กันยายน 2564
1 2