กลุ่มนโยบายและแผน -

27 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มนโยบายและแผน -

16 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 กุมภาพันธ์ 2567

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้ […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2567

กลุ่มนโยบายและแผน -

10 มกราคม 2567

กลุ่มนโยบายและแผน -

04 มกราคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ว […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 มกราคม 2567

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 ธันวาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 ธันวาคม 2566
1 2 7