กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

31 ตุลาคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 กันยายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

18 มิถุนายน 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

08 มิถุนายน 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

03 เมษายน 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

08 ธันวาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

13 พฤศจิกายน 2565
1 2 6