กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 พฤษภาคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 มีนาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 ธันวาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2565
1 2 5