กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

11 มิถุนายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

29 พฤษภาคม 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 ธันวาคม 2562

กิตติพงษ์ น้อยจีน

29 มกราคม 2562

กิตติพงษ์ น้อยจีน

29 มิถุนายน 2561

กิตติพงษ์ น้อยจีน

12 มิถุนายน 2561
1 45 46