กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 45