กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

21 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

21 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

20 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มนโยบายและแผน -

10 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

31 มกราคม 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มกราคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

30 มกราคม 2566

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

18 มกราคม 2566
1 2 3 4 46