กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา

กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา วันที […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 กรกฎาคม 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

28 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

27 มิถุนายน 2565
1 2 3 46