กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

13 มกราคม 2566

กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.ชพ.1

17 ตุลาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

14 ตุลาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

10 ตุลาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 กันยายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

16 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

31 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

16 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 สิงหาคม 2565
1 2 46