หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

25 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 พฤษภาคม 2565
1 2 41