กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 กันยายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

16 กันยายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

31 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

16 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

15 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 สิงหาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

26 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

23 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

22 กรกฎาคม 2565
1 2 46