หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

10 มีนาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

08 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

12 มกราคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

01 ตุลาคม 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

09 กันยายน 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

08 กันยายน 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

07 กันยายน 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

06 กันยายน 2564
1 4 5 6 7