หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

24 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

17 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

16 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

15 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

06 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

31 พฤษภาคม 2565
1 2 3 4 7