หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

27 ธันวาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

19 กรกฎาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

15 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

06 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

25 พฤษภาคม 2565
1 2 4