กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

30 พฤษภาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

22 พฤษภาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

26 เมษายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

20 เมษายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

14 มีนาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

01 มีนาคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

05 มกราคม 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

19 ตุลาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

30 สิงหาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

27 กรกฎาคม 2565
1 2 4