กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

27 เมษายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

11 เมษายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

01 มีนาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

20 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มกราคม 2565
1 2 3 7