กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

11 มกราคม 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

19 ธันวาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

08 ธันวาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

13 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

08 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

26 ตุลาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

26 ตุลาคม 2565
1 2 3 9