กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

25 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

16 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

11 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 กันยายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

06 กันยายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 มิถุนายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

24 มิถุนายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2563
1 10 11 12