กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

19 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

18 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

12 กรกฎาคม 2565

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

11 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

09 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

08 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 41