ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่3/2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยระบบ (Zoom)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดชุมพร  จำนวน 16 หน่วยงาน  และมีนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม