กิจกรรมเช้า…วันจันทร์

เช้านี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรม  เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   พร้อมได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเขตพื้นที่ในการทำงานและการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ  ทั้งนี้  ได้กล่าวให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์นี้