ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

            เมื่อวันที่ 13 – 14  มีนาคม 2564   นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2563   ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว  โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ  ซึ่งการดำเนินการสอบทั้งสองวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่นำนักเรียนมาเข้าสอบ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนที่มาสอบโดยขอให้ทุกคนทำเต็มที่ตามที่ได้เตรียมตัวมา ขอให้ยึดมั่นในกติกาการสอบอย่างเคร่งครัด ผลการสอบจะเป็นความภาคภูมิใจของตนเองอย่างแท้จริง