ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคใต้)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนรวบ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ , นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 และ นายอณวัฒน์ นวลขนาย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอ ผลงานของโรงเรียนที่ดำเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่น ในระดับภายใต้