การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายภิญโญ พูลสัวสดิ์ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 และเยี่ยมชมตลาดนัดวิชาการ “หนูน้อยหัดค้า สร้างคุณค่า  สร้างรอยยิ้ม” ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อ.เมือง จ.ชุมพร