ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3  ซึ่ง สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)ได้แก่ จังหวัดสงขลา  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดชุมพร  เพื่อร่วมวางแผนในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2563  ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม.-