สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ นางชมัยพร รัตนพรหม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทบุคคล กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)