การประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์ รัชณาการ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1