พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น.

   นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   จากนั้น เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1