ฟิสิกส์นิวเคลียร์  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วีดีโอสื่อการสอน แผนภาพมโนทัศน์ แบบจำลองการทดลอง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างข้อสอบ
   
 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
 
 
รายการเนื้อหา
     
   การพบกัมมันตภาพรังสี  
   การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส  
   การสลายของนิวเคลียส      กัมมันตรังสี  
   ไอโซโทป  
   เสถียรภาพนิวเคลียส  
   ปฏิกิริยานิวเคลียร์  
   ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี      และพลังงานนิวเคลียร์  
   กัมมันตรังสีในธรรมชาติ      อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
     และการป้องกัน
 
   อ้างอิง  
 
 
 
 
 1. เกษตรกรรม ใช้กัมมันตรังสีในการ
  1.1 การหาอัตราการดูดซึมปุ๋ยของรากไม้ โดยใช้ฟอสฟอรัส-32 แล้ววัดปริมาณรังสีที่ใบ
  1.2 การคัดเลือกโคนมโดยใช้  ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ำนม
  1.3 รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีทำให้พืชกลายพันธุ์ ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น เช่น       การคัดพันธุ์ข้าวที่ทนน้ำ ทนศัตรูพืช ให้ผลผลิตเร็วขึ้น
  1.4 กำจัดแมลงโดยอาบรังสีทำให้แมลงตายเนื่องจากการแตกตัวเป็นไอออนของอะตอม       ในเซลล์หรือหยุดการแพร่พันธุ์
  1.5 การถนอมอาหาร โดยรังสีฆ่าแบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์

      2 การแพทย์
         2.1 รังสีโคบอลต์ –60 รักษามะเร็งโดยรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง
         2.2 ศึกษาการหมุนเวียนของโลหิต ด้วยรังสีจาก  (จากเกลือแกง) หาตำแหน่ง
               อุดตันในเส้นเลือด
         2.3 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วยรังสีจากไอโอดิน-131

      3 อุตสาหกรรม
         3.1 ควบคุมความหนาของแผ่นโลหะให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตด้วยรังสีเบตา
         3.2 การเชื่อมโลหะ การหารอยรั่วของท่อลำเลียงน้ำมันด้วยรังสีแกมมา ช่วยประหยัด ทั้งเวลา
              และแรงงาน

      4 การหาอายุวัตถุโบราณและการศึกษาทางธรณีวิทยา ใช้ธาตุกัมมันตรังสีคาร์บอน-14 ซึ่งมี
         ครึ่งชีวิต 5760 ปี อัตราส่วนของคาร์บอน-14 ต่อคาร์บอน-12 ในพืชและสัตว์มีค่าคงตัวขณะที่ยัง          มีชีวิตอยู่ ภายหลังสิ่งมีชีวิตตายไป อัตราส่วนนี้จะลดลง นำมาคำนวณหาอายุวัตถุโบราณได้
         4.1 เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี คำนวณอายุได้ 6,060 ปีทำให้เราทราบว่า                บ้านเชียงในอดีตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก
         4.2. หัวหอกทำด้วยสำริดของบ้านเชียงมีอายุ 5,600 ปี


การใช้พลังงานนิวเคลียร์

โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์

  ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
      1. แท่งเชื้อเพลิง ใช้ยูเรเนียมหรือพลูโตเนียม
      2. มอเดอเรเตอร์ (Moderator) ใช้น้ำ ช่วยให้นิวตรอนเคลื่อนที่ช้าลง
      3. แท่งควบคุม (Control rod) ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาฟิชชัน ความร้อนจากปฏิกิริยาทำให้น้ำ           เดือดได้ไอน้ำไปหมุนกังหันต่อไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิธีนี้ใช้ ต้นทุนการผลิตต่ำ           ได้พลังงานปริมาณ มากการขับเคลื่อนเรือดำน้ำ เรือส่งสินค้าทางทะเล ยานอวกาศการผลิต           น้ำจืดจากน้ำทะเล

 

 

 

© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - http://www.obec.go.th.
Best View in 1024 x 768. Pixel. Support with IE 8.0+ or Firefox 2.0+