สาระการเรียนรู้ วีดีโอสื่อการสอน แผนภาพมโนทัศน์ แบบจำลองการทดลอง ภาพเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย เกมส์ ข้อสอบและตัวอย่างการคำนวณ
 

18. อธิบายการมองเห็นสีต่างๆของตา

19. ทำการทดลองเพื่อสังเกตการดูดกลืนแสงสีของแผ่นกรองแสงสี

20. อธิบายความหมายของวัตถุโปร่งใส วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง

21. อธิบายสารสีปฐมภูมิ

22. ทำการทดลองเพื่อสังเกตการผสมแสงสีปฐมภูมิและ
อธิบายความหมายของแสงสีปฐมภูมิ

      กลับ