จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วีดีโอสื่อการสอน แผนภาพมโนทัศน์ แบบจำลองการทดลอง ภาพเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย เกมส์
 
 
    วีดีโอเฉลยข้อสอบพร้อมคำบรรยาย