สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.

   
 

      การดลและแรงดล

      แรงดล คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ตีลูกเทนนิส ค้อนตอกตะปู

      การดล คือ โมเมนตัมที่เปลี่ยนไป เป็นปริมาณเวคเตอร์มีทิศเดียวกับ
มีหน่วย นิวตัน.วินาที

ถ้ามีวัตถุมวล m เดิมมีความเร็ว u จะมีโมเมนตัม
เมื่อมีแรง F กระทำในช่วงเวลา  
ทำให้วัตถุเปลี่ยนความเร็วเป็น v มีโมเมนตัมเป็น  จะได้

กราฟระหว่างแรงกับเวลา

     ถ้าเราวาดกราฟระหว่างแรง (F) กับเวลา (t) ดังรูป พบว่าพื้นที่ใต้กราฟมีค่าเท่ากับขนาดของการดล หรือขนาดของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม


การหาค่าของการดลจากผลคูณของแรง F กับช่วงเวลา นั้นแรงที่ใช้ต้องคงตัว แต่ในการกระทบกันของวัตถุทั่วไปแรงมีขนาดไม่คงตัว ดังนั้นจึงต้องใช้แรงเฉลี่ยในการคำนวณ
แรงเฉลี่ยหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงและเวลาดังนี้

       จากกราฟ ถ้าให้ เป็นขนาดของแรงเฉลี่ย ที่ทำให้พื้นที่ใต้กราฟของแรงคงตัว
เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของแรงไม่คงตัว ในช่วงเวลา ซึ่งหมายถึงว่า

" การดลภายใต้แรง เท่ากับการดลที่เกิดขึ้นจริง " 
   
 
© สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ