กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Slider

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

07 สิงหาคม 2562 สัญญา บจก.พี.เจ.37พาราวู้ด
07 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
30 กรกฎาคม 2562 อุทธรณ์จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน
08 กรกฎาคม 2562 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 คุณลักษณะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

[Link] สรุปขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ

27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
04 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
31 สิงหาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง [รายเดือน/รายปี]

01 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562
07 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
02 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2561
01 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2561

  รายงานงบทดลอง

05 กันยายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สค.62
06 สิงหาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
05 กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิย.62
11 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค.62
08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
06 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กพ.62
08 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มค.62
07 มกราคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายงานเดือน ประจำเดือน ธค.61
06 ธันวาคม 2561 งายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย.61
08 พฤศจิกายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตค.61

  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แบบฟอร์ม/เอกสารการเงินพัสดุ

01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
17 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
11 กันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2561 สพป.ชพ.1
09 สิงหาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61

  พรบ./ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฏกระทรวง/หนังสือเวียน

07 สิงหาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
18 กรกฎาคม 2562 คู่มือการแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณ e-GP
10 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
14 พฤศจิกายน 2561 เอกสารประกอบการอบรมพัสดุ 24 พ.ย. 2561
11 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
08 เมษายน 2561 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
08 เมษายน 2561 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23 มีนาคม 2561 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253