ข้อมูลการติดต่อ

♠ ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

60/1 หมู่ที่ 5  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร 86190 อีเมล์ : admin@cpn1.go.th

077-576717

หมายเลขภายใน

♦ 0  กลุ่มอำนวยการ
♦ 12 กลุ่มงานเลขานุการ ผอ.
♦ 13 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
♦ 14 กลุ่มนโยบายและแผน
♦ 15 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
♦ 17 หน่วยตรวจสอบภายใน
♦ 33 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
♦ 30 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
♦ 29 โทรสาร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253