Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

วันนี้ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.30 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผลการพิจารณาคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่      ระดับปฐมวัย                   นางสาวพัชรี  มีสุข                  ครู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต                ระดับประถมศึกษา            นางสาวฉลวย  แสงอุสาห์           ครู โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว     …

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2

วันนี้ 5 ก.ย.2561 เวลา 13.30 น. น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมที่ 2  ณ อาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรม Clear and Clean สพป.ชุมพร เขต 1

กลุ่มพัฒนาครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 โดยจัดกิจกรรม Clear and Clean สพป.ชุมพร  เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันนี้ 22 ก.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูฯ ออกติดตามการประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561

วันนี้ เวลา 15.30 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)

วันนี้ 18 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม