Home / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561

ด้วย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  โดยให้มีการประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2561  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ในวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน  2561  ณ อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (จังหวัดชุมพร)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (จังหวัดชุมพร) ณ ห้องประชุมขุนกระทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

หนังสือแนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

อ่านเพิ่มเติม

การมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ในการมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 31 ตุลาคม 2561 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อ่านเพิ่มเติม