Home / วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

>>>วันพุธที่  24 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 41/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน       ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  41/2561  ศาสตร์พระราชา, การประชุมจัดทำคู่มือการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม …

อ่านเพิ่มเติม

คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” 17 ตุลาคม 2561

วันพุธที่  17 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 40/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน       ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  40/2561  ศาสตร์พระราชา, ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงาน–คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการ กพฐ. …

อ่านเพิ่มเติม

คณะข้าราชการประชุมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” วันที่ 10 ตุลาคม 2561

>>>วันพุธที่  10 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 39/2561 ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน       ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  39/2561  ศาสตร์พระราชา, นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2561, นพ.ธีระเกียรติ …

อ่านเพิ่มเติม

“น้ำชาการกุศล” เพื่อจ้างครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

>>เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป. ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน  “น้ำชาการกุศล”  เพื่อจ้างครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู  ณ โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร>>>

อ่านเพิ่มเติม

สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ…โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

*** สพป.ชุมพร เขต 1  โดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ…โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว  ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา  รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2560  เข้าเฝ้า ฯ  รับพระราชทานรางวัลจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร***

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนชาตะสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์  มอบหมายให้  นายไพเราะ ต่างประเทศ  ประธานเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1 วางหรีดเคารพศพ  นางทิ้ง ขาวสุวรรณ มารดา  นางสาวอรอุมา ขาวสุวรรณ  ครูโรงเรียนบ้านบึงลึด พร้อมมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์        ***นางทิ้ง ขาวสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561  ขณะนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ  บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 5  ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ เมรุวัดประชานิคม …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

วันที่ 8 ตุลาคม  2561  เวลา 08.30 น.  คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต  เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ ความสามัคคีในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ  และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 

อ่านเพิ่มเติม

คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561

>วันพุธที่  3 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 09.00 น. ที่ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 38/2561  ผ่านระบบ  Video Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน       ***ประเด็นเด่น  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  38/2561  ศาสตร์พระราชา, รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ให้แก่ ผอ.สพท …

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันที่  2  ตุลาคม  2561  นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย นายไพเราะ ต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง และ นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ณ  โรงเรียนบ้านบึงลัด  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร>>>

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหินกบ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน์ภายในได้สวยงาม สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหินกบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

อ่านเพิ่มเติม