ผอ.สพป.ชพ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

 วันที่ 18  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น.  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV   ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านเขาบ่อ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ และโรงเรียนบ้านท่ามะปริง อำเภอเมืองชุมพร   พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนของการเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในวันแรก   โดยได้สอบถามและรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้ปกครอง พร้อมได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงปัญหาต่างๆ ในการออกตรวจเยี่ยมในวันนี้พบว่า ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและดูแลการเรียนการสอน ครั้งนี้เป็นอย่างดี และปัญหาที่พบส่วนใหญ่มาจากระบบเครือข่ายของอินเตอร์เน็ตไม่พร้อม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253