สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563   นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมรับชมรับฟังรายการ  พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมประชุม ขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253