ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563ผ่านระบบ Vido Conference

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference   เพื่อรับฟังนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษา โดยมีวาระที่สำคัญเกี่ยวกับ :- การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนนักจิตวิทยา, มติ ครม.การเปิด-ปิด ภาคเรียน และการรับนักเรียน, ข้อมูล Big Data(ข้อมูล 10 มิ.ย.62), ระบบ Internet ของโรงเรียน, ผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562, ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม, การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253