แสดงความชื่นชม**  นักเรียนที่ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

    **ขอแสดงความชื่นชม**

นักเรียนที่ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ)

 วิชา/ระดับ                        รางวัล                     ชื่อ – สกุล                             โรงเรียน

คณิตศาสตร์/ประถมศึกษา      เหรียญทอง         เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ                  อนุบาลชุมพร

ชมเชย               เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล                อนุบาลชุมพร

ชมเชย               เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง                   อนุบาลชุมพร

ชมเชย               เด็กหญิงนิมมิตา  จรูญโกศลสุรัตน์         อนุบาลชุมพร

ชมเชย               เด็กชายปัณณทัต  มาตติวัฒน์              อนุบาลชุมพร

วิทยาศาสตร์/ประถมศึกษา     ทองแดง             เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม               อนุบาลชุมพร

ทองแดง             เด็กหญิงชิษณุชา  กำลังใบ                 อนุบาลชุมพร

ทองแดง             เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย                   อนุบาลชุมพร

ชมเชย               เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว                    อนุบาลชุมพร

ชมเชย               เด็กชายธนพล  ยุบลพันธ์                   นิรมลชุมพร

และขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียน ครู ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253