สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Vido conference   เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20199  ประกอบด้วย  – มติ ครม.  – ประกาศ ศธ.  – ประกาศ สพฐ.  – การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน  – การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง     – การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง , การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  และการสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253