กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร     โดยได้ทบทวนภารกิจงานของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อราชการ และภารกิจต่างๆของสำนักงาน ที่จะต้องดำเนินการต่อในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 3 ซึ่งจะสอบวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ และได้กล่าวขอบคุณบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563(รอบสอง) ที่ผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253